تشویق

هموطن گرامی

خواهشمندیم ما را در جهت رسیدن به ورزش پاک یاری فرمایید

لطفا فرم زیر را با دقت پر نموده و برای ما ارسال نمایید

اگر نام شهر مورد نظر خود را در لیست پیدا نمیکنید نام آن را در این قسمت وارد نمایید
اگر نام باشگاه مورد نظر خود را در لیست پیدا نمیکنید نام آن را در این قسمت وارد نمایید
اگر رشته ورزشی مورد نظر خود را در لیست پیدا نمیکنید نام آن را در این قسمت وارد نمایید

در صورت وجود هرگونه مستندات قابل ارائه ، فایل مورد نظر را پیوست نمایید.

توجه: در صورتی که فایل های متعدد دارید لازم است قبل از ارسال کلیه فایل ها را Zip کرده و به صورت یک فایل ارسال نمایید.